Gaya Normal pada Lift

lift diam
lift diam

Gaya normal pada lift

Pada beberepa kasus (soal) kita diminta menentukan gaya normal pada lift, ataupun percepatan yang timbul pada lift yang beregrak naik ataupun turun. Untuk memudahkan memahami gaya yang timbul pada lift perhatikan pembahasan singkat berikut:

Lift diam

lift diam
lift diam

Pada lift yang diam gaya normal yang diam dapat ditentukan:

gaya normal lift diam
gaya normal lift diam

 

Lift Bergerak ke atas

Gaya normal lift yang bergerak ke atas.

lift bergerak ke atas
lift bergerak ke atas

Besar gaya normal pada lift yang bergerak ke atas adalah:

gaya normal lift bergerak ke atas
gaya normal lift bergerak ke atas

 

Lift bergerak ke bawah

lift bergerak ke bawah
lift bergerak ke bawah

Gaya normal pada lift yang beregerak ke bawah adalah:

gaya normal lift bergerak ke bawah
gaya normal lift bergerak ke bawah

 

Contoh soal: Gaya tegangan tali lift

Sebuah elevator dengan massa 400 kg bergerak vertikal ke atas dari keadaan diam dengan percepatan tetap sebesar 2 m/s2. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 m/s2, besar tegangan tali penarik elevator adalah …

Penyelesaian:

F = m.a

T – w = m.a

T = m.a + w

T = 400 x 2 + 400 x 9,8 = 800 + 3920 = 4720 N.

 

Gaya normal pada bidang datar

Pada bidang datar, maka gaya normal akan sama besar dengan berat benda. N = w = mg

Gaya Normal pada bidang miring

Pada bidang miring besar gaya normal akan lebih kecil dari gaya berat, karena nilai cosinus paling besar adalah satu.

 

 

 

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.